Wat Is Een Hernieuwbare Bron? En Waarom Maken Zo Veel Mensen Gebruik Van Energie Besparende Middelen

Een hernieuwbare hulpbron is een hulpbron die herhaaldelijk kan worden gebruikt en die niet opraakt omdat hij op natuurlijke wijze wordt vervangen. Een hernieuwbare hulpbron heeft in wezen een eindeloos aanbod, zoals zonne-energie, windenergie en geothermische druk. Andere hulpbronnen worden als hernieuwbaar beschouwd, ook al moet er enige tijd of moeite in de vernieuwing ervan worden gestoken (bijv. hout, zuurstof, leer en vis). De meeste edelmetalen zijn ook hernieuwbaar. Hoewel edelmetalen niet op natuurlijke wijze worden vervangen, kunnen ze worden gerecycled omdat ze tijdens de winning en het gebruik ervan niet worden vernietigd.

Hernieuwbare bronnen  energie uitgelegd

Een hernieuwbare hulpbron is anders dan een niet-hernieuwbare hulpbron; een niet-hernieuwbare hulpbron is uitgeput en kan niet meer worden teruggewonnen als hij eenmaal is gebruikt. Naarmate de menselijke bevolking blijft groeien, neemt de vraag naar hernieuwbare hulpbronnen toe.

Soorten hernieuwbare bronnen energie

Natuurlijke hulpbronnen zijn een vorm van gelijkheid, en ze staan bekend als natuurlijk kapitaal. Biobrandstof, of energie gemaakt van hernieuwbare biologische producten, heeft de laatste jaren aan belang gewonnen als alternatieve energiebron voor niet-hernieuwbare bronnen zoals kolen, olie en aardgas. Hoewel de prijzen voor biobrandstof nog steeds hoger zijn, zullen de toenemende schaarste en de krachten van vraag en aanbod leiden tot hogere prijzen voor fossiele brandstoffen, wat de prijs van biobrandstof concurrerender zal maken.

  • Tot de soorten biobrandstof behoren biodiesel, een alternatief voor olie, en groene diesel, die wordt gemaakt van algen en andere planten. Andere hernieuwbare bronnen zijn onder meer zuurstof en zonne-energie. Wind en water worden ook gebruikt om hernieuwbare energie te creëren. Zo maken windmolens gebruik van de natuurlijke kracht van de wind en zetten deze om in energie.

De Zaken Die Het Meest Belangrijk Zijn Voor Een Duurzame Samenleving

  • De vraag naar hernieuwbare hulpbronnen neemt toe naarmate de menselijke bevolking blijft groeien.
  • Energie uit hernieuwbare bronnen zet minder druk op het beperkte aanbod van fossiele brandstoffen, die als niet-hernieuwbare bronnen worden beschouwd.
  • Het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen op grote schaal is kostbaar en er is meer onderzoek nodig om het gebruik ervan kosteneffectief te maken.